Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Närmiljön är viktigare än någonsin för att motverka stillasittande och stigande ohälsotal bland barn och unga. Samtidigt är tendensen den motsatta: kommunerna bedriver/tillåter skolverksamhet i lokaler utan utemiljö. Detta strider enligt vår mening mot både förnuft och lagstiftning. Det är därför hög tid att samlas kring gemensamma insatser för att främja och förbättra landets skolgårdar… Fortsätt läsa Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Ny hemsida!

Hej och välkommen till min nya hemsida! Äntligen får jag väl säga. Den gamla hemsidan hade jag inte uppdaterat sedan sisådär 2004…så det var definitivt dags… Här utlovas uppdateringar och nya texter varje vecka av intresse för fysisk aktivitet, samhällsplanering, beteendeförändring och folkhälsofrågor.

Active living in healthy cities – an analysis of actions to promote physical activity by members of the European Healthy Cities Network

The built environment in cities and neighbourhoods, less physical demands in working life, and technological innovations have contributed to the increase in sedentary lifestyles in the last decades [1-3]. A sedentary lifestyle is a major threat to public health. Nearly two thirds of adult Europeans are not physically active at recommended levels [4] A review… Fortsätt läsa Active living in healthy cities – an analysis of actions to promote physical activity by members of the European Healthy Cities Network

Livsfarlig stadsplanering

Det råder en skriande brist på ett barn- och ett folkhälsoperspektiv i dagens stadsplanering. Charlotte Holst från Stadsbyggnadskontoret kommenterar (DN041019) bristen på grönytor i kvarteret Kojan på Kungsholmen, Stockholm, med orden: ”Det ska gå att köra (bil) överallt”. Hon påstår vidare: ”Det är en urban miljö. Barn får leka på parkytorna. Man kan inte få… Fortsätt läsa Livsfarlig stadsplanering

Vad kännetecknar de som lyckas med beteendeförändringar?

Det är onekligen intressant att granska vad forskningen har att säga om vad som fungerar och inte fungerar när det gäller förändringar av livsstilsvanor. Att många människor gång på gång använder sig av orealistiska metoder och ”snabba enkla lösningar” – ja ibland rent idiotiska fakirmetoder – för att försöka lösa komplexa livsstilsproblem är helt enkelt… Fortsätt läsa Vad kännetecknar de som lyckas med beteendeförändringar?

Trappor – kan de verkligen ge hälsoeffekter?

I dagens samhälle med många stillasittande ”aktiviteter” uppmuntras ofta människor att röra på sig under vardagens gång. En sådan naturlig form av så kallad smygmotion är trappan. Men kan användande av trappan verkligen ge hälsoeffekter? Här följer några intressanta rön som undersökt just detta. Forskning visar att människor som regelbundet använder trappor har bättre hälsa… Fortsätt läsa Trappor – kan de verkligen ge hälsoeffekter?

På väg mot bättre förutsättningar för cykling?

Många kommuner i Sverige idag har mål om ökad sysselsättning, tillväxt och förbättrad folkhälsa. En insats som har stor potential att främja alla dessa mål är att satsa på cykelinfrastruktur för att öka cyklandet. Att satsa på infrastruktur för cykling är enligt forskningen positivt för bl a folkhälsa, miljö, hållbar utveckling, tillgänglighet och mobilitet, lokal… Fortsätt läsa På väg mot bättre förutsättningar för cykling?

Från intention till handling

Skillnaden mellan våra intentioner och faktiska agerande är ofta stor. Talesättet “skillnaden mellan tanke och handling” är möjligen aningen slitet, men det finns områden där det är riktigt talande och still going strong. Ta fysisk aktivitet som exempel: Jag vågar påstå att de flesta svenskar har en någorlunda positiv bild av att röra på sig… Fortsätt läsa Från intention till handling

Vad fungerar?

I dagens samhälle motverkas ofta en fysiskt aktiv livsstil på grund av att infrastrukturen planerats utifrån bilisters behov och intressen, vilket gjort att det ofta är långt och krångligt för fotgängare och cyklister att ta sig till olika målpunkter. Den stora frågan är därför vad som fungerar för att öka förändra situationen och skapa bättre… Fortsätt läsa Vad fungerar?