Publikationer:

Här finner du några av de rapporter och böcker som jag skrivit eller medverkat i genom åren.

 • Faskunger, J (2001). Motivation för motion – Hälsovägledning steg för steg. SISU Idrottsböcker, Stockholm.
 • Faskunger, J. (2003) Motivation för motion – Inspirationshäfte för dig som vill komma igång. SISU Idrottsböcker, Stockholm.
 • Nylund, K & Faskunger, J (2004). Det löser sig! Hälsocoaching för livsstilsförändring. Vägledarhäfte. SISU Idrottsböcker, Stockholm.
 • Nylund, K & Faskunger, J (2004). Det löser sig! Lösningsinspirerad livsstilsförändring. Deltagarhäfte. SISU Idrottsböcker, Stockholm.
 • Faskunger, J & Hemmingsson, E (2005). Vardagsmotion – vägen till hållbar hälsa. Fysisk aktivitet, viktkontroll och beteendeförändring. Forum Bokförlag, Stockholm.
 • Faskunger, J (2008) Beteendeförändring – att hjälpa patienter med livsstilsfrågor. I boken Patientundervisning. 2 uppl. Red: Birgitta Klang Söderkvist. Sid 113-131. Studentlitteratur, Lund.
 • Schäfer-Elinder, L & Faskunger, J (2007). Fysisk aktivitet och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut. 2006:13, Stockholm.
 • Faskunger, J et al (2007). Fysisk aktivitet på recept – en vägledning för implementering. Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. 2006:21. Stockholm.
 • Faskunger, J (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. Statens folkhälsoinstitut, Stockholm.
 • Faskunger, J (2008). Samhällsplanering för ett aktivt liv. Fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut, Östersund.
 • Faskunger, J (2008). Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Statens folkhälsoinstitut, Östersund.
 • Faskunger, J (2009). Barns miljöer för fysisk aktivitet. Samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Statens folkhälsoinstitut, Östersund.
 • Faskunger, J (2010). Aktivt liv i bebyggda miljöer. Manual för kommunal planering. Statens folkhälsoinstitut, Östersund.
 •  Faskunger, J (2012) Spontanidrottsplatser för alla – en utmaning för samhällsplaneringen. Kompetenscentrum Idrottsmiljöer (Sveriges kommuner och landsting & Riksidrottsförbundet), Stockholm.
 • Faskunger, J (2011). Stillasittande och ohälsa – en kunskapssammanställning. Statens folkhälsoinstitut, Östersund.
 • Faskunger, J (2013). Kartläggning av skidanläggningar i Stockholms län. Stockholms skidförbund.
 • Faskunger, J (2013) Fysisk aktivitet & folkhälsa. Studentlitteratur, Lund.
 • Faskunger, J & Nylund, K (2014 Motivation för motion – Hälsovägledning för ökad fysisk aktivitet. Sisu idrottsböcker, Stockholm.

För information om vetenskapliga artiklar hänvisas till mitt CV.