Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan:

Catharina, du har helt rätt i att barns rörelsefrihet är ett i-landsproblem. Men när du banaliserar frågan så menar jag istället att detta är ett av samhällets största utmaningar. Den enorma ökningen av biltrafiken och det faktum att en majoritet av alla bilister överträder gällande hastighetsgränser – speciellt på 30- och 50 km/tim-vägar – har… Fortsätt läsa Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan:

Aktiv samhällsplanering för ett aktivt liv

Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att förbättra förutsättningarna till ett fysiskt aktivt liv i befolkningen. Utmaningen är att genom samhällsplanering underlätta för människor att göra ”det aktiva valet”, men dagens samhällsplanering försvårar ofta dessa val. Ökat bilåkande, decentraliserade städer och shoppinggallerior i tätorters ytterkant är exempel på företeelser som motverkar vardagsmotion. Detta är temat för ett… Fortsätt läsa Aktiv samhällsplanering för ett aktivt liv

Barns rörelsefrihet i samhället minskar alltmer

Allt fler barn blir stillasittande med konsekvenser för deras hälsa. Samhällets beslutsfattare har försummat uppgiften att främja den fysiska aktiviteten bland unga. En mer barnvänlig planering av samhället måste till för att vända utvecklingen, skriver Folkhälsoinstitutet med anledning av en konferens idag. Regelbunden fysisk aktivitet är mycket viktig för barns hälsa och utveckling – såväl… Fortsätt läsa Barns rörelsefrihet i samhället minskar alltmer

Minskad rörelsefrihet för barn

Utomhusvistelse, cykling utan övervakande föräldrar i släptåg och kompisutflykter i grannskapet var självklara och regelbundna inslag i min barndom. Det finns antagligen inte en enda meter offentlig mark i området (och en del privat mark…) där jag växte upp som jag och mina kompisar inte undersökte: grusgropen, Borsöknasjön, den bostadsnära skogen, lekplatserna, bäcken, idrottsplatsen, kiosken,… Fortsätt läsa Minskad rörelsefrihet för barn