Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Närmiljön är viktigare än någonsin för att motverka stillasittande och stigande ohälsotal bland barn och unga. Samtidigt är tendensen den motsatta: kommunerna bedriver/tillåter skolverksamhet i lokaler utan utemiljö. Detta strider enligt vår mening mot både förnuft och lagstiftning. Det är därför hög tid att samlas kring gemensamma insatser för att främja och förbättra landets skolgårdar… Fortsätt läsa Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan:

Catharina, du har helt rätt i att barns rörelsefrihet är ett i-landsproblem. Men när du banaliserar frågan så menar jag istället att detta är ett av samhällets största utmaningar. Den enorma ökningen av biltrafiken och det faktum att en majoritet av alla bilister överträder gällande hastighetsgränser – speciellt på 30- och 50 km/tim-vägar – har… Fortsätt läsa Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan: