Mot en nationell standard för information och presentation av spår och leder?

Johan Faskunger, fil dr, ProActivity AB Information och presentation av information inom ett givet område är en grundläggande faktor för att skapa tillgänglighet, för att människor ska veta att ett utbud finns och kunna ta del av utbudet. ProActivity AB har kartlagt 7000 leder och spår i Sverige bl a i syfte att öka kunskapen… Fortsätt läsa Mot en nationell standard för information och presentation av spår och leder?

Hur mycket har Stockholms trafikpolicy kostat?

I Göteborg har man de senaste 20 åren byggt ca 3000 fartdämpande åtgärder för att tvinga ned hastigheter på motorfordon. Det handlar om fartgupp, upphöjda överfarter för oskyddade trafikanter, avsmalningar av vägen och rondeller. Åtgärderna har kostat 200 miljoner att bygga. En utvärdering genomförd av Trafikkontoret i Göteborg visade att antalet svårt skadade och dödade… Fortsätt läsa Hur mycket har Stockholms trafikpolicy kostat?

Svartlösavägen i mitt hjärta…

Min fru har nyligen börjat cykla till jobbet. Rutten går från Tullinge via Långsjön och Fruängen mot Västerbron och sedan Solna. För er som inte är bekant med Stockholmsgeografin kan jag nämna att det är en resa från de sydligaste delarna av Stockholm, via de centrala delarna och vidare till början av norrort. Trots att… Fortsätt läsa Svartlösavägen i mitt hjärta…

Fysisk aktivitet i London?

Nyss hemkommen från Londonsemestern tänkte jag försöka ge min bild av den fysiska utformningen och förutsättningarna till fysisk aktivitet i London. Detta är bl a intressant för att göra jämförelser med hur utformningen och förutsättningarna ser ut i svenska städer. Har vi nåt att lära? London är en tätbebyggd stad med få outnyttjade ytor och… Fortsätt läsa Fysisk aktivitet i London?

Ny rapport: spontanidrott och samhällsplanering

Nu är den äntligen publicerad! Rapporten om spontanidrottsanläggningar (långt ord…) och miljöer för spontanidrott – en utmaning för samhällsplaneringen. Rapporten är skriven av mig, Johan Faskunger, och är publicerad gemensamt av Sveriges kommuner och landsting och Rikdsidrottsförbundet.  

Spontan idrott kräver planering

Dagens samhälle med hög andel skrivbordsjobb, massbilism och stor mediekonsumtion har bidragit till att många människor har stillasittande livsstilar. Fysisk aktivitet och motion har generellt ”förflyttats” till fritidens domän från att tidigare ha varit naturliga inslag i vardagen, genom fysiska transporter och arbetsuppgifter. Det finns idag många som är mycket aktiva i olika motions- och… Fortsätt läsa Spontan idrott kräver planering

Fartdämp och underhåll sparade 8 miljarder!

Göteborg har sedan tidigt 90-tal byggt över 3000 anordningar för att tvinga ned hastigheter på motorfordon. Det handlar bl a om fartgupp, avsmalningar av vägar och upphöjda korsningar på ställen där bilister korsar fotgängares och cyklisters väg. Man har även ökat underhåll av bl a trottoarer och cykelbanor för att minska fallolyckor. Det är känt… Fortsätt läsa Fartdämp och underhåll sparade 8 miljarder!

Linköping – Europas cykelvänligaste stad år 2030?

  Linköping är en av de kommuner i Sverige som satsar allra mest på cykling, och har som bekant ett mycket ambitiöst framtida mål, nämligen att bli den stad i Europa som har högst andel cykelresor år 2030. Detta betyder att man behöver ”bräcka” framstående städer i de stora cykelländerna Danmark, Tyskland och Holland. Det… Fortsätt läsa Linköping – Europas cykelvänligaste stad år 2030?

Active living in healthy cities – an analysis of actions to promote physical activity by members of the European Healthy Cities Network

The built environment in cities and neighbourhoods, less physical demands in working life, and technological innovations have contributed to the increase in sedentary lifestyles in the last decades [1-3]. A sedentary lifestyle is a major threat to public health. Nearly two thirds of adult Europeans are not physically active at recommended levels [4] A review… Fortsätt läsa Active living in healthy cities – an analysis of actions to promote physical activity by members of the European Healthy Cities Network