Kurser och föreläsningar:

ProActivity bedriver kurser, seminarier och föreläsningar inom fysisk aktivitet, samhällsplanering, beteendeförändring och folkhälsoarbete.

 Exempel på föreläsningsteman:

  • Hälsoeffekter av fysisk aktivitet och stillasittande
  • Aktivitetsmönster i befolkningen
  • Samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet
  • Motiverande samtal
  • Principer för beteendeförändring
  • Hälsofrämjande arbete
  • Aktiv transport (gång och cykel)

Hör av dig för mer information eller för en beställning till johan.faskunger@proactivity.se, telefon: 070-272 33 99.