Projekt:

För närvarande utvecklar jag en friluftsplan för Ursviks friluftsområde i Sundbybergs stad. Jag genomför även en kapacitetsutredning över idrotts- och motionsanläggningar i Nacka kommun.