Samhällsplanering

ProActivity AB erbjuder kartläggningar av miljöer och utvecklar evidensbaserade förslag på insatser för att förbättra förutsättningarna till fysisk aktivitet i kommuner, städer och bostadsområden.

Under 2013 har jag bl a utfört uppdrag för Sundbybergs stad, Örnsköldsviks kommun och Nacka kommun. I Sundbyberg utvecklade jag en friluftsplan för Ursvik friluftsområde. I Örnsköldsvik utvecklade jag ett verktyg för att kartlägga utemiljöer vid äldreboenden. I Nacka undersökte jag föreningslivets efterfrågan på idrotts- och motionsanläggningar samt anläggningarnas kapacitet.

Här finner du mer information om mina tjänster inom detta område. ProActivityKommun2014