Friluftsliv och natur – men inte för alla?

Pandemin har lett till ett allmänt uppsving för friluftsliv, inte minst det tätortsnära friluftslivet. Friluftsliv och friluftsområden förbättrar människors hälsa och gynnar såväl folkhälsa som hållbar utveckling i samhället enligt nyligen sammanställd forskning i kampanjen Friluftslivets år 2021 (www.luftenarfri.nu). Men alla grupper har inte haft samma förutsättningar att komma ut och besöka naturen vilket spär… Fortsätt läsa Friluftsliv och natur – men inte för alla?

Utvalt inlägg

Publicerat den
Kategoriserat som Okategoriserade

Bristande planering av friluftsstäder

Bostadsbolagen använder mer och mer begrepp som ”friluftsliv” och ”ett aktivt liv” i sin marknadsföring av nya bostadsområden och stadsdelar i syfte att höja attraktiviteten och försäljningstakten på hus och andra fastigheter. Kännetecknande för många av dessa områden är att de ligger nära skogen och naturområden och att de lockar barnfamiljer att flytta dit. Ambitionen… Fortsätt läsa Bristande planering av friluftsstäder

Dags att satsa på promenadstråken

Promenadstråk i grannskapet är mycket viktiga för att främja och stödja människors liv och rörelse, och därmed viktiga för folkhälsan. Trots ”aerobicsvågen” och fokus på andra former av inomhusträning i dagens samhälle är närliggande promenadstråk de vanligaste platserna för allmänhetens motion. Promenad är den absolut vanligaste formen av fysisk aktivitet i Sverige – dessutom en… Fortsätt läsa Dags att satsa på promenadstråken

Ny bok ute nu!

I dagarna publiceras min nya bok. Den heter ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” och är publicerad av Studentlitteratur. Boken vänder sig till lärare och studenter inom högre utbildning och yrkesgrupper som har folkhälsofrågor på sitt bord.

Dags för kommunal och nationell samling kring utemiljöer vid äldreboenden?

Jag har sett många dåliga, slitna och förfallna elljusspår i landet. Övergivna bollytor och nedlagda lekplatser. Undermåliga skolgårdar och många exempel på taskig stadsplanering runtom i Sverige. Cykelbanor som har ett elskåp mitt i körbanan, osv. Men de utemiljöer till äldreboenden som jag nyligen granskat i en kommun i norra Sverige tar f**imej hem alla… Fortsätt läsa Dags för kommunal och nationell samling kring utemiljöer vid äldreboenden?

Skidanläggningar i Stockholm har stora brister

XCSthlm2013 Jag har på uppdag av Sthlms skidförbund kartlagt 21 anläggningar för skidåkning. Rapporten visar att det finns stora brister, t ex undermålig kollektivtrafik för att ta sig dit, dåligt utbud och service. Det saknas pistmaskiner, konstsnöanläggningar, skidlekplatser, skejtspår och tävlingsbanor. Läs mer här:

Debattartikel om undermåliga skidanläggningar

I dag onsdag (26 feb) publicerade DN Sthlm en debattartikel om att det finns stora brister vid skidanläggningar i stockholmsområdet. Det är jag (ProActivity), Stockholms skidförbund, Svenska Skidförbundet, Friluftsfrämjandet, YFA och några skidprofiler som ligger bakom artikeln: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/stockholm-maste-investera-i-moderna-skidanlaggningar Bakgrunden till debattartikeln är att jag på uppdrag av Stockholms skidförbund genomfört en kartläggning av standarden på… Fortsätt läsa Debattartikel om undermåliga skidanläggningar

Forsvik – Sveriges sämsta elljusspår 2012!

Ett snabbt inskick av bilder och motiv till tävlingen om Sveriges sämsta elljusspår har föranlett styrelsen att utnämna Forsviks elljusspår till Sveriges sämsta 2012. Motiveringen lyder: För 20 års negligering av underhållet från kommunens sida, träd och buskar som försvårar framkomligheten, avsaknaden av skyltning och icke-fungerande elljus, tilldelas priset Sveriges sämsta elljusspår 2012 till Karlsborgs… Fortsätt läsa Forsvik – Sveriges sämsta elljusspår 2012!

Sveriges sämsta elljusspår

Idag instiftas en ny tävling i Sverige, nämligen ”Sveriges sämsta elljusspår, 2013”. Alla uppmuntras att skicka in bidrag med utförliga motiv och bilder till urspår@proactivity.se. Spåret ska vara i kommunal regi för att få vara med i tävlingen. Meriterande är bl a om elljusspåret har vuxit igen med träd och buskar, belysningen är trasig, skyltningen… Fortsätt läsa Sveriges sämsta elljusspår