Arkiv per kategori: Cykling

Hur mycket har Stockholms trafikpolicy kostat?

I Göteborg har man de senaste 20 åren byggt ca 3000 fartdämpande åtgärder för att tvinga ned hastigheter på motorfordon. Det handlar om fartgupp, upphöjda överfarter för oskyddade trafikanter, avsmalningar av vägen och rondeller. Åtgärderna har kostat 200 miljoner att bygga. En utvärdering genomförd av Trafikkontoret i Göteborg visade att antalet svårt skadade och dödade […]

Svartlösavägen i mitt hjärta…

Min fru har nyligen börjat cykla till jobbet. Rutten går från Tullinge via Långsjön och Fruängen mot Västerbron och sedan Solna. För er som inte är bekant med Stockholmsgeografin kan jag nämna att det är en resa från de sydligaste delarna av Stockholm, via de centrala delarna och vidare till början av norrort. Trots att […]

Fysisk aktivitet i London?

Nyss hemkommen från Londonsemestern tänkte jag försöka ge min bild av den fysiska utformningen och förutsättningarna till fysisk aktivitet i London. Detta är bl a intressant för att göra jämförelser med hur utformningen och förutsättningarna ser ut i svenska städer. Har vi nåt att lära? London är en tätbebyggd stad med få outnyttjade ytor och […]

Hur undvika marginalisering av ”cykelfrågan”?

Resurser till cykeltrafik i transportbudgetar och frågor som rör cykelplanering i trafikplaneringen tenderar ofta att marginaliseras. Detta beror på en lång rad olika orsaker, t ex att cykeln tidigare inte betraktats som ett ”riktigt” fordon (lekredskap för barn) och inte tagits på allvar i transportsystemet. Krister Spolander har tagit upp detta faktum på ett bra […]

Cykelturism på Gotland – en vinstaffär

Att satsa på infrastruktur för cykling är enligt forskningen positivt för bland annat folkhälsa, miljö, samhällsekonomi, tillgänglighet och mobilitet och för arbetet att förebygga trafikskador. Cykelinfrastruktur är även en viktig åtgärd för att öka cykelturism och främja lokal utveckling: Cykelturismen ökar mycket snabbt i Europa och omsättningen kommer sannolikt att fördubblas från cirka 40 till […]

Linköping – Europas cykelvänligaste stad år 2030?

  Linköping är en av de kommuner i Sverige som satsar allra mest på cykling, och har som bekant ett mycket ambitiöst framtida mål, nämligen att bli den stad i Europa som har högst andel cykelresor år 2030. Detta betyder att man behöver ”bräcka” framstående städer i de stora cykelländerna Danmark, Tyskland och Holland. Det […]

Active living in healthy cities – an analysis of actions to promote physical activity by members of the European Healthy Cities Network

The built environment in cities and neighbourhoods, less physical demands in working life, and technological innovations have contributed to the increase in sedentary lifestyles in the last decades [1-3]. A sedentary lifestyle is a major threat to public health. Nearly two thirds of adult Europeans are not physically active at recommended levels [4] A review […]

På väg mot bättre förutsättningar för cykling?

Många kommuner i Sverige idag har mål om ökad sysselsättning, tillväxt och förbättrad folkhälsa. En insats som har stor potential att främja alla dessa mål är att satsa på cykelinfrastruktur för att öka cyklandet. Att satsa på infrastruktur för cykling är enligt forskningen positivt för bl a folkhälsa, miljö, hållbar utveckling, tillgänglighet och mobilitet, lokal […]

Aktiv samhällsplanering för ett aktivt liv

Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att förbättra förutsättningarna till ett fysiskt aktivt liv i befolkningen. Utmaningen är att genom samhällsplanering underlätta för människor att göra ”det aktiva valet”, men dagens samhällsplanering försvårar ofta dessa val. Ökat bilåkande, decentraliserade städer och shoppinggallerior i tätorters ytterkant är exempel på företeelser som motverkar vardagsmotion. Detta är temat för ett […]