Arkiv per kategori: Lekplatser

Livsfarlig stadsplanering

Det råder en skriande brist på ett barn- och ett folkhälsoperspektiv i dagens stadsplanering. Charlotte Holst från Stadsbyggnadskontoret kommenterar (DN041019) bristen på grönytor i kvarteret Kojan på Kungsholmen, Stockholm, med orden: ”Det ska gå att köra (bil) överallt”. Hon påstår vidare: ”Det är en urban miljö. Barn får leka på parkytorna. Man kan inte få […]

Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan:

Catharina, du har helt rätt i att barns rörelsefrihet är ett i-landsproblem. Men när du banaliserar frågan så menar jag istället att detta är ett av samhällets största utmaningar. Den enorma ökningen av biltrafiken och det faktum att en majoritet av alla bilister överträder gällande hastighetsgränser – speciellt på 30- och 50 km/tim-vägar – har […]