Nyheter:

Föreläsning Boverket, Stockholm

24 april. Boverket höll sin slutkonferens i sitt regeringsuppdrag om byggd miljö och fysisk aktivitet. Jag föreläste om utmaningar för samhällsplaneringen att främja fysisk aktivitet.

Föreläsning i Arvika

17 april var jag inbjuden av Arvika kommun för att prata om samällsplanering för ett aktivt liv. Det blev en intressant dialog med politiker och allmänhet om hur man kan planera för ökad rörelse i Arvika!

Föreläsning på konferensen ”Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar”, Stockholm

14 mars höll Ability Partner Europe en intressant  konferens om idrotts- och fritidsanläggningar på Scandic Hasselbacken. Jag var inbjuden att prata om fysisk aktivitet och anläggningarnas plats i staden.

Rapporten om skidanläggningar publicerad!

27 februari släpptes rapporten om standarden på skidanläggningar jag tagit fram på uppdrag av Stockholms skidförbund. Rapporten visade att de granskade anläggningarna har stora brister för olika grupper av skidåkare.

Föreläsning i Linköping

23 januari var jag på universitetssjukhuset i Linköping för att prata främjande av fysisk aktivitet, inklusive ordination av fysisk aktivitet på recept.

Föreläsning på KTH, Stockholm

18 januari höll jag min traditionella (iallafall tredje året i rad…) föreläsning om byggd miljö, design och fysisk aktivitet på en kurs på KTH.

Föreläsning hos Friskis & Svettis, Stockholm

16 januari var jag och föreläste om beteendeförändring av livsstilsvanor för chefer som gick en kurs hos Friskis & Svettis.

Föreläsningar i Malmö

Två måndagar i rad har jag varit i Malmö för att föreläsa. Måndagen den 19 nov föreläste jag på ”FaR:s dag”. Föreläsningen handlade om stillasittande och ohälsa. Måndagen den 26 nov var jag åter i Malmö, denna gång för att föreläsa på ett cykelseminarium. Föreläsningen handlade om folkhälsoaspekter av cykling, hinder för att cyklingen ska öka, samt vad som fungerar för att öka cyklingen.

 Föreläsning i Värmland

I fredags (19 oktober) var jag i Kils kommun och föreläste om samhällsplanering för fysisk aktivitet. Jag var inbjuden av Friskvården i Värmland som en del av Värmlands aktiviteter i samband med uppmärksamhetsveckan för kost och fysisk aktivitet.

Föreläsning i Tidaholm

I torsdags (18 oktober) var jag inbjuden att föreläsa i Tidaholms kommun om samhällsplanering för att främja fysisk aktivitet. Föreläsningen var för kommunala tjänstemän och allmänheten.

 

Föreläsning på Lidingö

Idag, tisdag den 16 oktober, ska jag till Lidingö stad för att föreläsa om hur man kan främja gång och cykling till skolan. Deltagare är politiker, tjänstemän och allmänheten.

 

 

Föreläsning Jönköpings kommun

I tisdags 18 september var jag i Jönköping för att föreläsa om ”Samhällsplanering för fysisk aktivitet”. Eftersom det är den europeiska trafikantveckan låg fokus på förutsättningarna till gång- och cykeltrafik. Lyssnade (hoppas jag…) gjorde anställda inom kommunen, länsstyrelsen och högskolan.

FYSS på engelska

Nu har YFA gett ut FYSS på engelska. Du hittar rapporten här http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fhi/pressrelease/view/handbok-om-fysisk-aktivitet-nu-ocksaa-paa-engelska-530802
 

Föreläsning i Örebro (101126)

Denna vecka åker jag till Örebro och Idrottens hus för att föreläsa om metoder för att främja fysisk aktivitet. Åhörare är personer från Örebro läns idrottsförbund och även från landstinget.

Föreläsning i Östersund (101117)

Denna vecka (v46) är jag i Östersund för en föreläsning om byggd miljö, samhällsplanering och fysisk aktivitet. Det är Statens folkhälsoinstitut som anordnar ett ”webinar” för kommuner i Norrbottens län.

Föreläsning i Eslöv (101111)

Denna vecka (V45) är jag i Eslöv för att hålla en föreläsning på en konferens om hälsosamt åldrande, arrangerat av Region Skåne.

Manualen är publicerad!

Nu är ”manualen” äntligen publicerad! Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering. Faskunger J (2010). Check it out: www.fhi.se