Uppdrag:

ProActivity utför utrednings- och skribentuppdrag.
Exempel på uppdrag kan vara sammanställningar av forskning för beslutsunderlag, att genomföra hälsokonsekvensbedömningar eller att ta fram handlingsplaner och annan policy. Jag är även ”senior advisor” (dessa engelska modeord…) i ovanstående frågor.

På senare år har jag bl a utfört utredningar för Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting och Världshälsoorganisationen WHO.

Hör av dig för mer information eller för en beställning till johan.faskunger@proactivity.se, 070-272 33 99