Om ProActivity:

 

ProActivity AB bedriver föreläsningar, utredningar och annan konsultverksamhet inom fysisk aktivitet, folkälsoarbete, beteendeförändring och samhällsplanering. ProActivity AB drivs av fil dr Johan Faskunger. Jag har disputerat inom fysisk aktivitet och hälsovetenskap med speciell inriktning på beteendeförändring och hälsokommunikation (University of Bristol, 2001).

Jag har tidigare varit anställd av dåvarande Statens folkhälsoinstitutet och där ansvarat för att på nationell nivå främja fysisk aktivitet. Bland annat var jag  inblandad i arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för kost och fysisk aktivitet, samt ansvarig för ett regeringsuppdrag om den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet och folkhälsa. Jag har även arbetat på Karolinska institutet (Centrum för allmänmedicin) där jag var projektledare för en studie som undersökte den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet och hälsa i ett socialt utsatt bostadsområde. Jag var även involverad i Socialstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för levnadsvanor.

Jag har även skrivit ett antal böcker och rapporter inom fysisk aktivitet och folkhälsa.

Kontakt: johan.faskunger@proactivity.se 070-272 33 99. För mer information om mig och ProActivity AB hänvisas till mitt CV.