Vad kännetecknar de som lyckas med beteendeförändringar?

Det är onekligen intressant att granska vad forskningen har att säga om vad som fungerar och inte fungerar när det gäller förändringar av livsstilsvanor. Att många människor gång på gång använder sig av orealistiska metoder och ”snabba enkla lösningar” – ja ibland rent idiotiska fakirmetoder – för att försöka lösa komplexa livsstilsproblem är helt enkelt inte OK. Inte blir det bättre av att många med ekonomiskt intresse ivrigt hejar på kvacksalverimetoder. Konsekvenserna är ofta personliga tragedier i slutändan och att människor ger upp: ”jag klarar inte det här, jag är värdelös!” I detta sammanhang är det värt att notera att ungefär 99 % av alla bantningsförsök misslyckas på 3-5 år! Dvs, så fort man återvänder till den gamla matvanan går man upp i vikt igen.

Så vad fungerar? Vilka strategier använder ”förändrare i medvind” respektive ”förändrare i motvind”? Detta är självfallet en mycket svår fråga att svara på eftersom vi alla är olika. Livssituation, preferenser, arv, historia osv. Men det finns ett antal pusselbitar som är värda att lyfta fram:

Förändrare i motvind tenderar att försöka motionera alltför mycket i början och har en ”allt-eller-inget”-inställning. Dvs, om någon råkar missa ett eller flera pass tolkar man detta som att man är tillbaka på ruta noll igen. Förändrare i motvind prioriterar ofta andra fritidssysselsättningar högre och upplever tidsbrist att hinna med förändringsarbetet.  Inte sällan motionerar de i miljöer som upplevs som pressande och olustiga. Ett exempel kan vara ett gym som fokuserar mycket på ”fitness” där ”vackra unga människor”, hög musik, exponerande speglar och ett snabbt och icke-förlåtande tempo kan leda till att vanliga människor känner sig malplacerade. Förändrare i motvind hittar ofta inte någon passande aktivitet eller väljer ”fel” aktiviteter som är för ansträngande eller tids- och resurskrävande.

Förändrare i medvind, å andra sidan, är tålmodiga och höjer ambitionsnivån och träningsdosen långsamt (skyndar långsamt) och förstår betydelsen av måttlighet. Dvs, det är OK att missa ett eller flera pass. De lär sig av misstagen och kommer snabbt på banan igen efter snedstegen. Grundtrygghet och anpassningsbarhet är ledord som hjälper dem att genomföra förändringen. Förändrare i medvind är inte beroende av en enda specifik motionsform, utan ”smygmotionerar” under vardagens gång: promenerar till bussen, väljer trapporna, tar en lunchpromenad.  Förändrare i medvind hittar roliga aktiviteter, inte sällan aktiviteter som främjar sociala relationer. De motionerar i en socialt och psykologiskt trygg miljö, gärna nära hemmet. Dessutom är de bra på att i förväg inse vilka ”frestelser” som kan ställa till problem och hur man överkommer frestelserna.

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade med *