Jämlik friidrott – en förutsättning för att friidrotten i Sverige ska växa och förbättras

(artikel publicerad på Svenska friidrottsförbundets sajt, friidrott.se, i december 2018 Alla skriver säkert under på att alla människor ska ha goda förutsättningar att ägna sig åt friidrott om man har det intresset – som aktiv, tränare eller ledare. Alla ska ha samma chanser att upptäcka tjusningen med friidrott oavsett bakgrund och livsvillkor. Så är tyvärr… Fortsätt läsa Jämlik friidrott – en förutsättning för att friidrotten i Sverige ska växa och förbättras

Fysisk aktivitet i London?

Nyss hemkommen från Londonsemestern tänkte jag försöka ge min bild av den fysiska utformningen och förutsättningarna till fysisk aktivitet i London. Detta är bl a intressant för att göra jämförelser med hur utformningen och förutsättningarna ser ut i svenska städer. Har vi nåt att lära? London är en tätbebyggd stad med få outnyttjade ytor och… Fortsätt läsa Fysisk aktivitet i London?

Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Närmiljön är viktigare än någonsin för att motverka stillasittande och stigande ohälsotal bland barn och unga. Samtidigt är tendensen den motsatta: kommunerna bedriver/tillåter skolverksamhet i lokaler utan utemiljö. Detta strider enligt vår mening mot både förnuft och lagstiftning. Det är därför hög tid att samlas kring gemensamma insatser för att främja och förbättra landets skolgårdar… Fortsätt läsa Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Livsfarlig stadsplanering

Det råder en skriande brist på ett barn- och ett folkhälsoperspektiv i dagens stadsplanering. Charlotte Holst från Stadsbyggnadskontoret kommenterar (DN041019) bristen på grönytor i kvarteret Kojan på Kungsholmen, Stockholm, med orden: ”Det ska gå att köra (bil) överallt”. Hon påstår vidare: ”Det är en urban miljö. Barn får leka på parkytorna. Man kan inte få… Fortsätt läsa Livsfarlig stadsplanering

Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan:

Catharina, du har helt rätt i att barns rörelsefrihet är ett i-landsproblem. Men när du banaliserar frågan så menar jag istället att detta är ett av samhällets största utmaningar. Den enorma ökningen av biltrafiken och det faktum att en majoritet av alla bilister överträder gällande hastighetsgränser – speciellt på 30- och 50 km/tim-vägar – har… Fortsätt läsa Svar på inlägg i tidningen ”Mitt i Botkyrka” 2008: Barn ska inte leka på gatan:

Barns rörelsefrihet i samhället minskar alltmer

Allt fler barn blir stillasittande med konsekvenser för deras hälsa. Samhällets beslutsfattare har försummat uppgiften att främja den fysiska aktiviteten bland unga. En mer barnvänlig planering av samhället måste till för att vända utvecklingen, skriver Folkhälsoinstitutet med anledning av en konferens idag. Regelbunden fysisk aktivitet är mycket viktig för barns hälsa och utveckling – såväl… Fortsätt läsa Barns rörelsefrihet i samhället minskar alltmer

Minskad rörelsefrihet för barn

Utomhusvistelse, cykling utan övervakande föräldrar i släptåg och kompisutflykter i grannskapet var självklara och regelbundna inslag i min barndom. Det finns antagligen inte en enda meter offentlig mark i området (och en del privat mark…) där jag växte upp som jag och mina kompisar inte undersökte: grusgropen, Borsöknasjön, den bostadsnära skogen, lekplatserna, bäcken, idrottsplatsen, kiosken,… Fortsätt läsa Minskad rörelsefrihet för barn