Spontan idrott kräver planering

Dagens samhälle med hög andel skrivbordsjobb, massbilism och stor mediekonsumtion har bidragit till att många människor har stillasittande livsstilar. Fysisk aktivitet och motion har generellt ”förflyttats” till fritidens domän från att tidigare ha varit naturliga inslag i vardagen, genom fysiska transporter och arbetsuppgifter. Det finns idag många som är mycket aktiva i olika motions- och […]


Cykelturism på Gotland – en vinstaffär

Att satsa på infrastruktur för cykling är enligt forskningen positivt för bland annat folkhälsa, miljö, samhällsekonomi, tillgänglighet och mobilitet och för arbetet att förebygga trafikskador. Cykelinfrastruktur är även en viktig åtgärd för att öka cykelturism och främja lokal utveckling: Cykelturismen ökar mycket snabbt i Europa och omsättningen kommer sannolikt att fördubblas från cirka 40 till […]


Fartdämp och underhåll sparade 8 miljarder!

Göteborg har sedan tidigt 90-tal byggt över 3000 anordningar för att tvinga ned hastigheter på motorfordon. Det handlar bl a om fartgupp, avsmalningar av vägar och upphöjda korsningar på ställen där bilister korsar fotgängares och cyklisters väg. Man har även ökat underhåll av bl a trottoarer och cykelbanor för att minska fallolyckor. Det är känt […]


Linköping – Europas cykelvänligaste stad år 2030?

  Linköping är en av de kommuner i Sverige som satsar allra mest på cykling, och har som bekant ett mycket ambitiöst framtida mål, nämligen att bli den stad i Europa som har högst andel cykelresor år 2030. Detta betyder att man behöver ”bräcka” framstående städer i de stora cykelländerna Danmark, Tyskland och Holland. Det […]


Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Närmiljön är viktigare än någonsin för att motverka stillasittande och stigande ohälsotal bland barn och unga. Samtidigt är tendensen den motsatta: kommunerna bedriver/tillåter skolverksamhet i lokaler utan utemiljö. Detta strider enligt vår mening mot både förnuft och lagstiftning. Det är därför hög tid att samlas kring gemensamma insatser för att främja och förbättra landets skolgårdar […]


Ny hemsida!

Hej och välkommen till min nya hemsida! Äntligen får jag väl säga. Den gamla hemsidan hade jag inte uppdaterat sedan sisådär 2004…så det var definitivt dags… Här utlovas uppdateringar och nya texter varje vecka av intresse för fysisk aktivitet, samhällsplanering, beteendeförändring och folkhälsofrågor.


Små beslut leder till stora beslut

Du är på hemväg från jobbet en mörk novemberkväll.  Väl hemma hänger du av dig jackan, tar av dig skorna och går in i köket. Trots att du hade tänkt sticka ut och jogga direkt efter jobbet, så tar du en macka och läser tidningen. Väl framme vid TV-bilagan ser du att ett intressant program […]


Active living in healthy cities – an analysis of actions to promote physical activity by members of the European Healthy Cities Network

The built environment in cities and neighbourhoods, less physical demands in working life, and technological innovations have contributed to the increase in sedentary lifestyles in the last decades [1-3]. A sedentary lifestyle is a major threat to public health. Nearly two thirds of adult Europeans are not physically active at recommended levels [4] A review […]


Livsfarlig stadsplanering

Det råder en skriande brist på ett barn- och ett folkhälsoperspektiv i dagens stadsplanering. Charlotte Holst från Stadsbyggnadskontoret kommenterar (DN041019) bristen på grönytor i kvarteret Kojan på Kungsholmen, Stockholm, med orden: ”Det ska gå att köra (bil) överallt”. Hon påstår vidare: ”Det är en urban miljö. Barn får leka på parkytorna. Man kan inte få […]


Vad kännetecknar de som lyckas med beteendeförändringar?

Det är onekligen intressant att granska vad forskningen har att säga om vad som fungerar och inte fungerar när det gäller förändringar av livsstilsvanor. Att många människor gång på gång använder sig av orealistiska metoder och ”snabba enkla lösningar” – ja ibland rent idiotiska fakirmetoder – för att försöka lösa komplexa livsstilsproblem är helt enkelt […]