Ny rapport om stillasittande och ohälsa

Idag publiceras min nya rapport om stillasittande och ohälsa. Det är en litteratursammanställning av vetenskapliga studier. Rapporten fann ett samband mellan långvarigt stillasittande och dödlighet från alla orsaker och genom hjärt- och kärlsjukdom. Det fanns även ett samband mellan stillasittande och ökad risk för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom samt i cancer i livmoderslemhinnan.… Fortsätt läsa Ny rapport om stillasittande och ohälsa

Ny rapport: spontanidrott och samhällsplanering

Nu är den äntligen publicerad! Rapporten om spontanidrottsanläggningar (långt ord…) och miljöer för spontanidrott – en utmaning för samhällsplaneringen. Rapporten är skriven av mig, Johan Faskunger, och är publicerad gemensamt av Sveriges kommuner och landsting och Rikdsidrottsförbundet.  

Spontan idrott kräver planering

Dagens samhälle med hög andel skrivbordsjobb, massbilism och stor mediekonsumtion har bidragit till att många människor har stillasittande livsstilar. Fysisk aktivitet och motion har generellt ”förflyttats” till fritidens domän från att tidigare ha varit naturliga inslag i vardagen, genom fysiska transporter och arbetsuppgifter. Det finns idag många som är mycket aktiva i olika motions- och… Fortsätt läsa Spontan idrott kräver planering

Cykelturism på Gotland – en vinstaffär

Att satsa på infrastruktur för cykling är enligt forskningen positivt för bland annat folkhälsa, miljö, samhällsekonomi, tillgänglighet och mobilitet och för arbetet att förebygga trafikskador. Cykelinfrastruktur är även en viktig åtgärd för att öka cykelturism och främja lokal utveckling: Cykelturismen ökar mycket snabbt i Europa och omsättningen kommer sannolikt att fördubblas från cirka 40 till… Fortsätt läsa Cykelturism på Gotland – en vinstaffär

Publicerat den
Kategoriserat som Cykling

Fartdämp och underhåll sparade 8 miljarder!

Göteborg har sedan tidigt 90-tal byggt över 3000 anordningar för att tvinga ned hastigheter på motorfordon. Det handlar bl a om fartgupp, avsmalningar av vägar och upphöjda korsningar på ställen där bilister korsar fotgängares och cyklisters väg. Man har även ökat underhåll av bl a trottoarer och cykelbanor för att minska fallolyckor. Det är känt… Fortsätt läsa Fartdämp och underhåll sparade 8 miljarder!

Linköping – Europas cykelvänligaste stad år 2030?

  Linköping är en av de kommuner i Sverige som satsar allra mest på cykling, och har som bekant ett mycket ambitiöst framtida mål, nämligen att bli den stad i Europa som har högst andel cykelresor år 2030. Detta betyder att man behöver ”bräcka” framstående städer i de stora cykelländerna Danmark, Tyskland och Holland. Det… Fortsätt läsa Linköping – Europas cykelvänligaste stad år 2030?

Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Närmiljön är viktigare än någonsin för att motverka stillasittande och stigande ohälsotal bland barn och unga. Samtidigt är tendensen den motsatta: kommunerna bedriver/tillåter skolverksamhet i lokaler utan utemiljö. Detta strider enligt vår mening mot både förnuft och lagstiftning. Det är därför hög tid att samlas kring gemensamma insatser för att främja och förbättra landets skolgårdar… Fortsätt läsa Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Ny hemsida!

Hej och välkommen till min nya hemsida! Äntligen får jag väl säga. Den gamla hemsidan hade jag inte uppdaterat sedan sisådär 2004…så det var definitivt dags… Här utlovas uppdateringar och nya texter varje vecka av intresse för fysisk aktivitet, samhällsplanering, beteendeförändring och folkhälsofrågor.