Ny rapport om stillasittande och ohälsa

Idag publiceras min nya rapport om stillasittande och ohälsa. Det är en litteratursammanställning av vetenskapliga studier. Rapporten fann ett samband mellan långvarigt stillasittande och dödlighet från alla orsaker och genom hjärt- och kärlsjukdom. Det fanns även ett samband mellan stillasittande och ökad risk för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom samt i cancer i livmoderslemhinnan. Sambanden var generellt oberoende av fysisk aktivitet och andra riskfaktorer, vilket betyder att även de som rör sig tillräckligt fysiskt har en förhöjd risk att t ex dö i förtid om de sitter mycket still.

Rapporten visar också att det behövs mer forskning och bättre vetenskapliga studier för att bena ut exakt hur stor risk långvarigt stillasittande är för hälsan, och för att öka kunskapen om hur man genom interventioner kan minska stillasittande hos människor och grupper.

Rapporten kan laddas ned gratis på www.fhi.se

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade med *