Ny rapport: byggd miljö, fysisk aktivitet i glesbygd

Rapporten om den bygda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbyg, som är en kunskapssammanställning över forskningsläget upp till år 2010, kom ut under hösten 2011. Finns att ladda ned gratis från Folkhälsoinstitut:

http://www.fhi.se/PageFiles/13435/R-2011-28-Den-byggda-miljons-betydelse–fysisk-aktivitet-glesbygd.pdf

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade med *