Hur mycket har Stockholms trafikpolicy kostat?

I Göteborg har man de senaste 20 åren byggt ca 3000 fartdämpande åtgärder för att tvinga ned hastigheter på motorfordon. Det handlar om fartgupp, upphöjda överfarter för oskyddade trafikanter, avsmalningar av vägen och rondeller. Åtgärderna har kostat 200 miljoner att bygga. En utvärdering genomförd av Trafikkontoret i Göteborg visade att antalet svårt skadade och dödade i trafiken har minskat med 2/3! Ja, just det, 2/3! Man beräknar att 110 personer lever idag och 2400 undvikit svåra skador tack vare de fartdämpande åtgärderna. Den samhällsekonomiska besparingen beräknas till nästan ofattbara 8 miljarder kr.

Under samma tid har antalet dödade och svårt skadade i trafiken i Stockholm fördubblats. Ja, just det, fördubblats! Stockholms trafikpolicy har under dessa år – både med röd och blå majoritet i stadshuset – framförallt fokuserat på motorfordons framkomlighet. Man har mao inte tvingat ned hastigheter på motorfordon på samma sätt som i Göteborg. Utöver mänskligt lidande, vad har inte denna trafikpolicy kostat stockholmarna i skattepengar? I en tid då ekonomiska besparingar och effektiviseringar har blivit vardagsmat för politiker och gemene man och kvinna, har vi ändå accepterat mångmiljardkostnader som uppstår när trafikanter i motorfordon kör ihjäl andra trafikanter pga för höga hastigheter på motorfordon. Vem ställer politikerna till svars för detta?

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade med *