Livsfarlig stadsplanering

Det råder en skriande brist på ett barn- och ett folkhälsoperspektiv i dagens stadsplanering. Charlotte Holst från Stadsbyggnadskontoret kommenterar (DN041019) bristen på grönytor i kvarteret Kojan på Kungsholmen, Stockholm, med orden: ”Det ska gå att köra (bil) överallt”. Hon påstår vidare: ”Det är en urban miljö. Barn får leka på parkytorna. Man kan inte få… Fortsätt läsa Livsfarlig stadsplanering

På väg mot bättre förutsättningar för cykling?

Många kommuner i Sverige idag har mål om ökad sysselsättning, tillväxt och förbättrad folkhälsa. En insats som har stor potential att främja alla dessa mål är att satsa på cykelinfrastruktur för att öka cyklandet. Att satsa på infrastruktur för cykling är enligt forskningen positivt för bl a folkhälsa, miljö, hållbar utveckling, tillgänglighet och mobilitet, lokal… Fortsätt läsa På väg mot bättre förutsättningar för cykling?

Vad fungerar?

I dagens samhälle motverkas ofta en fysiskt aktiv livsstil på grund av att infrastrukturen planerats utifrån bilisters behov och intressen, vilket gjort att det ofta är långt och krångligt för fotgängare och cyklister att ta sig till olika målpunkter. Den stora frågan är därför vad som fungerar för att öka förändra situationen och skapa bättre… Fortsätt läsa Vad fungerar?