Aktiv samhällsplanering för ett aktivt liv

Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att förbättra förutsättningarna till ett fysiskt aktivt liv i befolkningen. Utmaningen är att genom samhällsplanering underlätta för människor att göra ”det aktiva valet”, men dagens samhällsplanering försvårar ofta dessa val. Ökat bilåkande, decentraliserade städer och shoppinggallerior i tätorters ytterkant är exempel på företeelser som motverkar vardagsmotion. Detta är temat för ett… Fortsätt läsa Aktiv samhällsplanering för ett aktivt liv

Barns rörelsefrihet i samhället minskar alltmer

Allt fler barn blir stillasittande med konsekvenser för deras hälsa. Samhällets beslutsfattare har försummat uppgiften att främja den fysiska aktiviteten bland unga. En mer barnvänlig planering av samhället måste till för att vända utvecklingen, skriver Folkhälsoinstitutet med anledning av en konferens idag. Regelbunden fysisk aktivitet är mycket viktig för barns hälsa och utveckling – såväl… Fortsätt läsa Barns rörelsefrihet i samhället minskar alltmer