Arkiv per kategori: Okategoriserade

Varför har vi inte kommit längre?

Under 2012 kom en alarmerande ny studie från högt ansedda tidsskriften The Lancet (Lee et al, 2012) om samhällsbördan med otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande livsstilar: 5,3 miljoner dödsfall i världen varje år orsakas av otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande livsstilar. Detta motsvarar 9 % av de 57 miljoner dödsfall under året i världen, och […]

Sambandet mellan stillasittande och ohälsa är starkt hos ungdomar

Stillasittande livsstilar hos ungdomar har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden. Bl a Folkhälsoinstitutets Sifoundersökning som visade att unga personer rapporterar allra mest tid i stillasittande, samt Finn Rasmussens studie om stillasittande, muskelsvaghet och ohälsa. Att stillasittande är farligt har vi vetat ganska länge. Men att stillasittande är en oberoende riskfaktor för ohälsa är […]

Barn i staden

Ny rapport om barn i staden har publicerats i Malmö. http://malmo.se/Kommun–politik/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Arkiv-nyheter-Malmokommissionen/11-22-2012-Vi-maste-gora-Malmo-till-barnens-stad—ny-rapport-om-Malmobarnens-halsa.html

Föreläsning i Tidaholm

Idag, 18 oktober, är jag i Tidaholm för att föreläsa om samhällsplanering för att främja fysisk aktivitet.

Ny rapport: byggd miljö, fysisk aktivitet i glesbygd

Rapporten om den bygda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbyg, som är en kunskapssammanställning över forskningsläget upp till år 2010, kom ut under hösten 2011. Finns att ladda ned gratis från Folkhälsoinstitut: http://www.fhi.se/PageFiles/13435/R-2011-28-Den-byggda-miljons-betydelse–fysisk-aktivitet-glesbygd.pdf

Spontan idrott kräver planering

Dagens samhälle med hög andel skrivbordsjobb, massbilism och stor mediekonsumtion har bidragit till att många människor har stillasittande livsstilar. Fysisk aktivitet och motion har generellt ”förflyttats” till fritidens domän från att tidigare ha varit naturliga inslag i vardagen, genom fysiska transporter och arbetsuppgifter. Det finns idag många som är mycket aktiva i olika motions- och […]

Skolgårdarna hämmar barnens utveckling

Närmiljön är viktigare än någonsin för att motverka stillasittande och stigande ohälsotal bland barn och unga. Samtidigt är tendensen den motsatta: kommunerna bedriver/tillåter skolverksamhet i lokaler utan utemiljö. Detta strider enligt vår mening mot både förnuft och lagstiftning. Det är därför hög tid att samlas kring gemensamma insatser för att främja och förbättra landets skolgårdar […]

Ny hemsida!

Hej och välkommen till min nya hemsida! Äntligen får jag väl säga. Den gamla hemsidan hade jag inte uppdaterat sedan sisådär 2004…så det var definitivt dags… Här utlovas uppdateringar och nya texter varje vecka av intresse för fysisk aktivitet, samhällsplanering, beteendeförändring och folkhälsofrågor.

Active living in healthy cities – an analysis of actions to promote physical activity by members of the European Healthy Cities Network

The built environment in cities and neighbourhoods, less physical demands in working life, and technological innovations have contributed to the increase in sedentary lifestyles in the last decades [1-3]. A sedentary lifestyle is a major threat to public health. Nearly two thirds of adult Europeans are not physically active at recommended levels [4] A review […]

Trappor – kan de verkligen ge hälsoeffekter?

I dagens samhälle med många stillasittande ”aktiviteter” uppmuntras ofta människor att röra på sig under vardagens gång. En sådan naturlig form av så kallad smygmotion är trappan. Men kan användande av trappan verkligen ge hälsoeffekter? Här följer några intressanta rön som undersökt just detta. Forskning visar att människor som regelbundet använder trappor har bättre hälsa […]