Barn i staden

Ny rapport om barn i staden har publicerats i Malmö. http://malmo.se/Kommun–politik/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Arkiv-nyheter-Malmokommissionen/11-22-2012-Vi-maste-gora-Malmo-till-barnens-stad—ny-rapport-om-Malmobarnens-halsa.html

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade med *