Bristande planering av friluftsstäder

Bostadsbolagen använder mer och mer begrepp som ”friluftsliv” och ”ett aktivt liv” i sin marknadsföring av nya bostadsområden och stadsdelar i syfte att höja attraktiviteten och försäljningstakten på hus och andra fastigheter. Kännetecknande för många av dessa områden är att de ligger nära skogen och naturområden och att de lockar barnfamiljer att flytta dit. Ambitionen… Fortsätt läsa Bristande planering av friluftsstäder