Arkiv per månad: februari 2012

Ny rapport: spontanidrott och samhällsplanering

Nu är den äntligen publicerad! Rapporten om spontanidrottsanläggningar (långt ord…) och miljöer för spontanidrott – en utmaning för samhällsplaneringen. Rapporten är skriven av mig, Johan Faskunger, och är publicerad gemensamt av Sveriges kommuner och landsting och Rikdsidrottsförbundet.  

Ny rapport: byggd miljö, fysisk aktivitet i glesbygd

Rapporten om den bygda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbyg, som är en kunskapssammanställning över forskningsläget upp till år 2010, kom ut under hösten 2011. Finns att ladda ned gratis från Folkhälsoinstitut: http://www.fhi.se/PageFiles/13435/R-2011-28-Den-byggda-miljons-betydelse–fysisk-aktivitet-glesbygd.pdf